TRẮC NGHIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Bài gồm đáp án.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Câu hỏi và bài bác tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài bác 34: Sinh trưởng sinh sống thực vật. Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, gồm phần xem kết quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Sinh trưởng sống thực thứ là quá trình:

A. Tăng chiều nhiều năm cơ thểB. Tăng về chiều ngang cơ thểC. Tăng về cân nặng cơ thểD. Tăng về trọng lượng và kích thước cơ thể

Câu 2: Khi nói về sinh trưởng thứ cấp, vạc biểu nào sau đó là đúng?

A. Phát triển thứ cung cấp là sự tăng thêm về chiều dài của khung người thực vậtB. Sinh trưởng thứ cấp cho là do buổi giao lưu của mô phân sinh bênC. Sinh trưởng lắp thêm cấp tất cả ở toàn bộ các chủng loại thực đồ dùng hạt kínD. Sinh trưởng thứ cấp chỉ tất cả ở thực thiết bị một lá mầm

Câu 3:Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo sản phẩm công nghệ tự từ ko kể vào vào thân là

A. Xấu → tầng sinh xấu → mạch rây thứ cung cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõiB. Bựa → tầng sinh xấu → mạch rây sơ cung cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp cho → mộc sơ cấpC. Bựa → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây thứ cấp → mộc sơ cấp → gỗ thứ cấpD. Tầng sinh bựa → xấu → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → mộc thứ cấp → tủy

Câu 4: quá trình nào sau đó là quá trình sinh trưởng của thực vật?

A. Khung người thực vật dụng ra hoaB. Khung người thực vật tạo ra hạtC. Cơ thể thực đồ gia dụng tăng kích thướcD. Khung người thực vật dụng rụng lá, hoa

Câu 5:Đặc điểm không tồn tại ở phát triển sơ cấp cho là

A. Có tác dụng tăng kích thước chiều nhiều năm của câyB. Diễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh bầnC. Ra mắt cả sinh sống cây Một lá mầm và cây nhì lá mầmD. Diễn ra hoạt động vui chơi của mô phân sinh đỉnh

Câu 6: nhiều loại mô phân sinh nào sau đây không gồm ở cây một lá mầm?

A. Tế bào phân sinh bênB. Tế bào phân sinh đỉnh câyC. Mô phân sinh lỏngD. Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 7:Phát biểu đúng về mô phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng là

A. Tế bào phân sinh mặt và tế bào phân sinh lóng bao gồm ở thân cây Một lá mầmB. Mô phân sinh bên bao gồm ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng bao gồm ở thân cây nhì lá mầmC. Tế bào phân sinh bên có ở thân cây nhị lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầmD. Mô phân sinh bên và tế bào phân sinh nóng tất cả ở thân cây nhị lá mầm

Câu 8: quang quẻ chu kì là gì?

A. Là thời gian chiếu sáng trong cả chu kì sinh sống của câyB. Là thời hạn chiếu sáng xen kẽ với láng tối, liên quan đến sự ra hoa của câyC. Là thời gian chiếu sáng của môi trường thiên nhiên vào cây trong quá trình sinh trưởngD. Là năng lượng môi trường cung cấp cho một cơ thể trong suốt chu kì sống của nó

Câu 9:Cho các thành phần sau:

đỉnh dễThânchồi náchChồi đỉnhHoaLá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) với (3)B. (2), (3) cùng (4)C. (3), (4) với (5)D. (2), (5) với (6)

Câu 10: hóa học nào sau đây là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản nghịch ứng quang quẻ chu kì của thực vật?

A. Diệp lục bB. CarotenoitC. PhitocromD. Diệp lục a

Câu 11:Ở cây hai lá mầm, tính trường đoản cú ngọn mang lại rễ là những loại tế bào phân sinh theo đồ vật tự:

A.

Xem thêm: 4 Cách Hút Ẩm Tủ Quần Áo Và Mẹo Sử Dụng Chúng, Túi Hút Ẩm Tủ Quần Áo Và Mẹo Sử Dụng Chúng

Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễB. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bênC. Tế bào phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên → tế bào phân sinh bênD. Mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ

Câu 12: trong đời sống, câu hỏi sản xuất giá đựng ăn, làm mạch nha sẽ ứng dụng giai đoạn nào vào chu kì phát triển và cải tiến và phát triển của thực vật?

A. Quá trình nảy mầmB. Tiến trình mọc lá, phát triển mạchC. Quy trình tiến độ ra hoaD. Giai đoạn tạo trái chín

Câu 13:Xét các đặc điểm sau:

làm tăng form size chiều ngang của câydiễn ra đa phần ở cây Một lá mầm và tinh giảm ở cây nhị lá mầmdiễn ra buổi giao lưu của tầng sinh mạchdiễn ra hoạt động vui chơi của tầng sinh bựa (vỏ)chỉ làm tăng chiều lâu năm của dây

Những đặc điểm trên không có ở sinh trưởng thứ cấp cho là

A. (1) cùng (4) B. (2) cùng (5)C. (1), (3) với (5) D. (2), (3) cùng (5)

Câu 14: Đối với quá trình sinh trưởng và cải cách và phát triển của thực vật, phân bào nguyên phân tất cả bao nhiêu phương châm sau đây?

Tăng con số tế bàoTăng form size và con số tế bàoThay thế những tế bào già và chếtHàn gắn các vết thươngGiúp cây béo lênLà đại lý của chế tạo ra vô tínhA. 4B. 6C. 5D. 3

Câu 15:Cho các nhận định sau:

sinh trưởng thứ cung cấp làm tăng bề dày(đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh mặt ( tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp cho làm tăng chiều nhiều năm của cây vì mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân loại tạo nênsinh trưởng thứ cung cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phân phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân cùng mô phân sinh đỉnh rễ phân loại tạo nênsinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp cho làm tăng chiều lâu năm của cây vị mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân loại tạo nênSinh trưởng thứ cung cấp làm tăng bề dày của cây do buổi giao lưu của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cung cấp làm tăng chiều nhiều năm của cây vì chưng mô phân sinh bên phân chia tạo nênsinh trưởng sơ cung cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thànhsinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực thứ Một cùng Mai lá mầm, sinh trưởng lắp thêm cấp xảy ra chủ yếu nghỉ ngơi thực vật dụng Hai lá mầm

Những đánh giá và nhận định đúng về sự khác nhau giữa sinh trưởng sơ cung cấp và phát triển thứ cấp là

A. (2), (3) à (4)B. (1), (2) và (4)C. (3), (4) và (6)D. (1), (5) và (6)

Câu 16: Giải phẫu mặt phẳng cắt ngang của thân cây gỗ. Quan sát những thành phần cấu trúc của mặt phẳng cắt ngang đã thấy các lớp kết cấu theo sản phẩm công nghệ tự tử ngoài vào vào thân là:

A. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây thiết bị cấp- tầng sinh mạch- gỗ vật dụng cấp- gỗ sơ cấp- tủyB. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây thứ cấp- mạch rây sơ cấp- tầng sinh mạch- gỗ đồ vật cấp- gỗ sơ cung cấp - tủyC. Vỏ- tầng sinh vỏ- mạch rây sơ cấp- mạch rây vật dụng cấp- tầng sinh mạch- gỗ sơ cấp- gỗ thứ cấp- tủyD. Tầng sinh vỏ- vỏ- mạch rây sơ cấp cho - mạch rây máy cấp-tầng sinh mạch- gỗ sản phẩm công nghệ cấp- gỗ sơ cấp cho - tủy

Câu 17:Sinh trưởng trang bị cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. Vì mô phân sinh mặt của cây thân thảo tạo nên raB. Vày mô phân sinh mặt của cây thân gỗ sản xuất raC. Vì mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo raD. Vì chưng mô phân sinh lóng của cây sản xuất ra

Câu 18: Trong chế tạo nông nghiệp, bạn ta nhổ mạ lên rồi cấy nhằm mục đích:

A. Giúp cây lúa đẻ nhánh tốtB. Có tác dụng đứt đỉnh rễ giúp cỗ rễ cách tân và phát triển mạnhC. Làm cho đất nháng khíD. Giam cầm sự cách tân và phát triển của lúa kháng lốp đổ

Câu 19:Chọn chú thích đúng cho hình sau :

*

a. Lá Non b. Mắt c. Tầng phân phát sinh

d. Lóng e. Tế bào phân sinh đỉnh

Phương án vấn đáp đúng là

A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5dC. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Câu 20:Hãy khẳng định chú say mê hình vẽ sau đây đúng tốt sai

*

1 - gỗ lõi

2 - tầng phân sinh bên

3 - gỗ dác

4 - mạch rây sản phẩm cấp

5 - bần

6 - tầng sinh bần

Phương án trả lời đúng là:

A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6SB. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6SC. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6ĐD. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hải ly và rái cá

 • Con rể và mẹ vợ tìm thấy nhau trong màn đêm u tối

 • Cách sắp xếp vật liệu lọc bể cá rồng

 • Ngân 98 và 2 quả chuối siêu to khổng lồ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.