&Raquo; Báo Giá Điện Thoại Nokia 6700 Gold Chính Hãng

• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ lưu giữ trong: 170MB• Số slặng : 1 Sim - -

Bạn đang xem: » báo giá điện thoại nokia 6700 gold chính hãng

*

*

*

*

*

• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ lưu giữ trong: 170MB• Số sim : 1 Sim - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu trượt• Kích thước màn hình: 2.2inch• Sở ghi nhớ trong: 45MB• Số syên ổn : 1 Syên - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu trượt• Kích thước màn hình: 2.2inch• Sở lưu giữ trong: 45MB• Số syên ổn : 1 Slặng - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu trượt• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ lưu giữ trong: 45MB• Số syên ổn : 1 Slặng - -

Xem thêm: Mắm Tép Chưng Thịt 67 Hàng Bè Hà Nội, Mắm Tép Chưng Thịt Duy Anh 67 Hàng Bè Hà Nội

• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Sở lưu giữ trong: 170MB• Số syên ổn : 1 Sim - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ ghi nhớ trong: 170MB• Số sim : 1 Slặng - -
• Dùng mang lại loại máy: NOKIA - 6700• Hãng sản xuất: Nokia• Chất liệu: Kyên ổn loại• Màu sắc công ty đạo: Bạc• Xuất xứ: Trung Quốc
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ lưu giữ trong: 170MB• Số slặng : 1 Sim - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Sở ghi nhớ trong: 170MB• Số syên : 1 Syên ổn - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu trượt• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ nhớ trong: 45MB• Số syên : 1 Sim - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu trượt• Kích thước màn hình: 2.2inch• Sở nhớ trong: 45MB• Số slặng : 1 Slặng - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ nhớ trong: 170MB• Số syên ổn : 1 Syên - -
• Hãng sản xuất: Nokia• Kiểu dáng: Kiểu thẳng• Kích thước màn hình: 2.2inch• Bộ nhớ trong: 170MB• Số sim : 1 Syên - -