\

BÀI CÚNG SAO GIẢI HẠN

Theo phong tục thì những người bị sao xấu chiếu mệnh thường niên cần cúng dưng sao hóa giải để giảm nhẹ vận hạn, mong xin Thần Sao phù trợ cho bản thân, bé cháu, gia đình đều được khoẻ mạnh, bình an, vạn sự giỏi lành

– Sao Chiếu mệnh:


Theo nguyên lý Cửu diệu, các nhà Chiêm tinh xưa nhận định rằng mỗi năm mọi người đều có một trong 9 sao chiếu. Trong các số đó có:

3 sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.3 sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.3 sao Trung: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

Bạn đang xem: Bài cúng sao giải hạn


*
Trong 9 ngôi sao có sao tốt, gồm sao xấu, năm làm sao sao xấu chiếu mệnh con tín đồ sẽ chạm chán phải chuyện không may, nhỏ đau, bệnh dịch tật… gọi là vận hạn.

Sắm lễ Đầu năm và mỗi tháng người xưa thường làm cho lễ dưng sao giải hạn tại chùa hoặc tại nhà, nghi lễ thực hiện như sau:

Sao Thái Dương

Lễ cúng dưng sao Thái Dương vào trong ngày 27 mặt hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài xích vị màu sắc vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Chi phí vàng cùng 36 đồng tiền hướng đến phương Đông làm cho lễ giải sao.

Theo quan niệm của bạn xưa, sao Thái Dương chỉ giỏi với nam giới, không giỏi với nữ giới giới.

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc hoàng thượng đế.

– bé kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– bé kính lạy ngài Tả phái mạnh Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh phiên bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín nhà (chúng) nhỏ là:………………..

Hôm ni là ngày…… tháng………năm….., tín chủ nhỏ thành trung khu sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén chổ chính giữa hương, thiên lập linh án trên (địa chỉ)………………………………….. để làm lễ hóa giải sao Thái Dương chiếu mệnh:

Cúi hy vọng chư vị chấp kỳ lễ bạc tình phù hộ phù trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ mang lại con chạm chán mọi sự lành, tránh những sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ nhỏ lễ bội bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được hộ trì độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Thái Âm

Sắm lễ: Lễ cúng dưng sao Thái Âm vào trong ngày 26 mặt hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho phái nữ nhưng không tốt lắm so với nam giới.

Lễ vật tất cả có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị color vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về thiết yếu Tây có tác dụng lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc bệ hạ đế

– con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– con kình lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Kính lạy Đức Nguyệt cung Thái Âm bà xã Tinh quân.

– con hình lạy Đức Thượng Thanh phiên bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín công ty (chúng) bé là:……………………….

Hôm nay là ngày…… tháng……… năm……, tín chủ con thành chổ chính giữa sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén trung tâm hương, tùy chỉnh linh án trên (địa chỉ) ……………………………. để làm lễ giải hạn sao Thái Âm chiếu mệnh.

Cúi muốn chư vị chấp kỳ lễ bạc tình phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con gặp mặt mọi sự lành, tránh phần nhiều sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ bé lễ bạc bẽo tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được hộ trì độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Mộc Đức

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Mộc Đức triển khai vào ngày 25 mặt hàng tháng, thắp trăng tròn ngọn nến xếp. Mộc Đức là sao tốt nhưng ko tốt cho tất cả những người vượng hoả.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị color vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về bao gồm Đông để triển khai lễ.

Văn khấn hóa giải sao Mộc Đức

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam tế bào Hữu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc chúa thượng đế.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả phái mạnh Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân .

– bé kính kính lạy Đức Đông phương ngay cạnh Ất Mộc Đức Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Thượng Thanh phiên bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín công ty (chúng) nhỏ là:……………………………………..

Hôm ni là ngày….tháng….năm…., tín chủ con thành trung tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương, tùy chỉnh cấu hình linh án tại (địa chỉ) …………………………… để gia công lễ hóa giải sao Mộc Đức chiếu mệnh.

Cúi mong muốn chư vị chấp kỳ lễ bạc bẽo phù hộ vật dụng trì giải trừ vận hạn; ban phúc lộc, thọ, cho chúng con chạm mặt mọi sự lành, tránh phần đa sự dữ, gia nội bình yên, thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chú nhỏ lễ bạc bẽo tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Vân Hán

Sắm lễ: Lễ cúng dưng sao Vân Hán vào trong ngày 29 mặt hàng tháng, thắp 15 ngọn nến.

Theo ý niệm xưa, Vân Hán là tai tinh (sao xấu) công ty về nhỏ xíu đau, bệnh dịch tật.

Lễ vật gồm có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về phương Nam để làm lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chự Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên chư tôn Kim Quyết Ngọc chúa thượng đê.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi phong thủy Tràng Sinh Đại đê.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức phái mạnh phương Bính đinh Hoả Đức Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Xem thêm: Thạch Trái Cây Thái Lan - Nước Trái Cây Thạch Jele Beautie Thái Lan

Tín chủ bé là:……………………………………….. ……..

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm……., tín chủ bé thành trọng tâm sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén trung ương hương, tùy chỉnh cấu hình linh án trên (địa chỉ)……………………………. để làm lễ giải hạn sao Vân Hán chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc đãi phù hộ hộ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con chạm mặt mọi sự lành, tránh phần nhiều sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bội bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Thổ Tú

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thổ Tú vào ngày 19 hàng tháng, thắp 5 ngọn nến.

Thổ Tú là sao xấu, nhà về tai nạn, kiện tụng. Xấu đối với tất cả nam nàng và gia trạch.

Lễ vật có có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị color vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chủ yếu Tây có tác dụng lễ giải sao.

Văn khấn trả hạn sao Thổ Tú

Nam mô a di đà Phật!

Nam tế bào a di đà Phật!

Nam tế bào a di đà Phật!

– nhỏ lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc thánh thượng đê.

– con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– nhỏ kính lạy ngài Tả nam Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân.

– con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân. . .

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ con là:……………………………………….. …………

Hôm nay là ngày… tháng… năm…., tín chủ con thành trọng điểm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, tùy chỉnh cấu hình linh án tại (địa chỉ)……………………………. Để làm cho lễ giải hạn sao Thổ Tú chiếu mệnh:

Cúi ước ao chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mặt sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bội nghĩa tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được hộ trì độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Thái Bạch

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thái Bạch vào trong ngày 15 hàng tháng, thắp 8 ngọn nến.

Thái Bạch là sao xấu, chủ về thiệt hại tiền của, khẩu thiệt. Xấu với tất cả nam và nữ, nhưng so với nam thì đỡ hơn hơn.

Lễ vật gồm có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chủ yếu Tây làm cho lễ giải sao.

Văn khấn hóa giải sao Thái Bạch

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– nhỏ lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc thánh thượng đế

– con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân

– con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu Cửu hàm Giải ách Tinh quân

– bé kính lạy Đức tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bạn dạng mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ bé là:……………………………………….. …………

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ con thành tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trung ương hương tùy chỉnh cấu hình linh án trên (địa chỉ) ……………. để gia công lễ hóa giải sao Thái Bạch chiếu mệnh:

Cúi ước ao chư vị chấp kỳ lễ tệ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho cái đó con gặp gỡ mọi sự lành, tránh phần đông sự dữ, gia nội bình yên, an khang

Tín chủ con lễ bội bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trì độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Sao Thủy Diệu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào trong ngày 21 mặt hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài xích vị màu đen.

Thuỷ Diệu là sao phúc lộc, nhưng mà xấu so với nữ và nhà về tai nạn, tang chế.

Lễ vật bao gồm có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về bao gồm Bắc làm lễ giải sao

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– nhỏ lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết hoàng đế Tlượng đế.

– nhỏ kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi phong thủy Tràng Sinh Đại đế.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên thọ Tinh quân

– bé kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân

– con kính lạy Đức phương Nhâm quý Thủy đức Tinh quân

– con kính lạy Đức Thượng Thanh bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.

Tín chủ nhỏ là:……………………………………….. …………

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ nhỏ thành tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trọng điểm hương cấu hình thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để có tác dụng lễ hóa giải sao Thủy Diệu chiếu mệnh:

Cúi ao ước chư vị chấp kỳ lễ bạc tình phù hộ hộ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho việc đó con gặp gỡ mọi sự lành, tránh số đông sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng. Tín chủ nhỏ lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao La Hầu

Sắm lễ: Lễ cúng dâng sao La Hẩu vào ngày mồng 8 mặt hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài bác vị color vàng.

La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam giới xấu hơn so với nữ.

Lễ vật tất cả có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Văn khấn giải hạn sao La Hầu

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– bé lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc thánh thượng đế

– con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực tử vi Tràng sinh Đại đế

– nhỏ kính lạy ngài Tả nam Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân

– nhỏ kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân

– bé kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân.

– con kính lạy Đức Thượng Thanh phiên bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ nhỏ là:……………………….,

Hôm ni là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ nhỏ thành tâm sắm lễ, mùi hương hoa trà quả, đốt nén trọng tâm hương thiết lập cấu hình linh án trên (địa chỉ)…………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh:

Cúi ước ao chư vị chấp kỳ lễ bạc tình phù hộ phù hộ giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con chạm mặt mọi sự lành, tránh hồ hết sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù trì độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Sao Kế Đô

Sắm lễ: Lễ thờ sao Kế Đô vào ngày 18 sản phẩm tháng, thắp 21 ngọn nến, bài xích vị color vàng.

Sao Kế Đô là sao Hung tinh xấu tốt nhất về xuân hạ, tuy thế xuất ngoại ra đi lại gặp gỡ điều tốt hơn. Sao Kế Đô so với nữ xấu hơn đối với nam.

Lễ vật gồm có:

Hương,HoaTrái Câyphẩm oảnTiền vàngBài vị màu sắc vàngMũ vàng36 đồng tiền

Hướng về chủ yếu Tây làm cho lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Kế Đô

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

– bé kính lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

– Nam tế bào Hiệu thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc hoàng thượng đế.

– con kính lạy ngài Tả phái nam Tào Lục Ty Duyên lâu Tinh quân.

– bé kính lạy Đức Hữu Bắc Dẩu cửa ngõ hàm giải Ách tinh quân.

– nhỏ kính lạy Đức Địa cung thần Vỹ Kế Đô Tinh quân.

– Kính lạy Đức Thượng Thanh phiên bản Mệnh Nguyên Thần Châu quân

Tín chủ bé là………………

Hôm nay là ngày……. Tháng…….. Năm ………………… tín chủ nhỏ thành chổ chính giữa sắm lễ, hương thơm hoa trà quả, đốt nén vai trung phong hương cấu hình thiết lập linh án tại (địa chỉ)…………………….để làm cho lễ giải hạn sao Kế Đô chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc bẽo phù hộ phù trợ giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho việc đó con chạm chán mọi sự lành, tránh rất nhiều sự dữ, gia nội bình yên, an khang - thịnh vượng thịnh vượng.

Tín chủ nhỏ lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Nam tế bào a di Đà Phật!

Qua bài viết trên, Đồ Cúng trung khu Linh Việt đã share tới bạn một trong những thông tin về Bài Văn Khấn bái Sao Giải Hạn