\

VƯƠNG TUẤN KHẢI MẬT MÃ SIÊU THIẾU NIÊN

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái hình này không có gì, chỉ là thấy Vương Tuấn Khải đáng yêu quá nên mang lại vào thôi, thông cảm, thích đoạn này lắm, tua đi tua lại xem cái dáng của cậu ấy.

Bạn đang xem: Vương tuấn khải mật mã siêu thiếu niên

*


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đoạn này là hậu trường của tập làm thí nghiệm vào phòng học.

Cảm thấy thời gian tám chuyện của nhị bạn này khá là nhiều.

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh khóc nhìn đau lòng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn có để ý là trong phim Thầm Hạo Hiên rất hay chọc Tùy Ngọc không ?

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguyên nội tâm mắng : Dám chọc ông.

(Nói chứ Happy Camp để bóng nước lên đầu thế kia thật xót).

Xem thêm: 6 Chai Trà Ô Long Tea Plus Chính Hãng Giá Tốt Tại Bachhoaxanh

Bây giờ tới phần không liên quan.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trò đùa của bạn Dịch.

Vì vậy, đừng ai tin Thầm Hạo Hiên có thật, hãy nhìn vào thực tế đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cười, có thể chiều chuộng Vương Nguyên (ví như mang lại ngồi trên đùi), tuy nhiên cũng có thể đùa, có thể phũ (Nguyên : Để em dọa cậu ấy. Hù ! ; Thiên : Sợ thế !*không biểu cảm* ; còn có đánh mông). Không mặt liệt như Thầm Hạo Hiên đâu.

Dịch Vương là một đôi vợ chồng già, suốt đời có nhau. TF Teen Go ss1 đã chứng nhận.

Nguồn gif : 被拒绝的九条内裤君