THANH CHẮN NƯỚC NHÀ TẮM

Ngăn nước bẩn thỉu chảy qua không gian quá rộng ( lắp thêm giặt)Ngăn nước rỉ từ nhà tắm, nhà bếp, giữ nước ở phần cố định, không chảy lanCó thể cần sử dụng như vách chống tạo khu vực rửa chén, cọ tayGiới hạn nước chảy trong quanh vùng nhất địnhChất liệu Silicone dễ uốn cong, linh hoạt tùy chỉnh khu vực theo ý muốnKeo acrylic kiên cố chắn, chịu đựng nước tốtCách sử dụng dễ dàng, đối chọi giảnKích thước: 45*30*14mm, dài 50cm /100cm /150cm/ 200 cm/300cm/400cm/500cmTặng kèm 1 tuýt keo dính làm khít bề mặt dán
260.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4738,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_size":"300cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":495000,"display_regular_price":495000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"495.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4551,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"400cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":640000,"display_regular_price":640000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"640.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4736,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"500cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4737,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"200cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":340000,"display_regular_price":340000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"340.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4215,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"100cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":180000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"180.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4216,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_size":"50cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":100000,"display_regular_price":100000,"image":"title":"ron chan nuoc","caption":"","url":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","alt":"","src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg","srcset":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-600x600.jpg 600w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-150x150.jpg 150w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg 300w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-768x768.jpg 768w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg 100w, https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg 800w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://healthforinsure.com/wp-content/uploads/2020/08/ron-chan-nuoc-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":4214,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"100.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":4217,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size
Chọn một tùy chọn50cm100cm150cm200cm300cm400cm500cmXóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Lời bài hát trung quốc

 • Cây cần sa hoa tím

 • Chụp ảnh concept ma mị

 • Rp7 xịt sên xe được không

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.