\

PHẬT BẢN MỆNH 12 CON GIÁP

Khi được sinh ra, nhỏ người thông thường có một vị Phật, người thương Tát hộ thân. Biết được điều này mà chuyên tâm tích phúc tích thiện, ko làm đông đảo điều trái cùng với lương tâm, loài kiến thành hướng tới phiên bản tôn cầu nguyện thì đều hung họa cũng qua đi. Thời gian đó, đá hộ mệnh có hình tượng phiên bản tôn bắt đầu phát huy được tác dụng.


Khế hợp độc nhất vô nhị thể với trường khí của nhỏ người, liên tưởng sự nghiệp phạt triển, gia đình hạnh phúc, xóm hội an khang.