MỘT HỘP CÓ 100 VIÊN BI TRONG ĐÓ CÓ 25 VIÊN BI MÀU XANH,25 VIÊN

*

Bạn đang xem: Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên bi màu xanh,25 viên

*

Một vỏ hộp đựng 40 viên bi trong số đó có trăng tròn viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. Lấy tình cờ 2 bi, tính xác suất biến vậy :

A: “2 viên bi thuộc màu”.


Ta có:

*

Gọi những biến cố: D: “lấy được 2 bi viên đỏ” ta có

*

X: “lấy được 2 bi viên xanh” ta có:

*

V: “lấy được 2 bi viên vàng” ta có:

*

T: “ lấy được 2 bi màu sắc trắng” ta bao gồm :

*

Ta gồm D; X; V; T là các biến nắm đôi một xung khắc cùng A= D ∪ X ∪ V ∪ T

*

Chọn B.


Một hộp đựng 4 viên bi xanh,3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng.Chọn tự nhiên 2 viên bi:Tính xác suất để tuyển chọn được 2 viên bi thuộc màu


Chọn hốt nhiên 6 số nguyên dương vào tập1;2;3..,10 và bố trí chúng theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần. Gọi phường là tỷ lệ để số 3 được lựa chọn và xếp ở trong phần thứ 2. Khi đó p bằng:


Một bình đựng 5 viên bi xanh với 3 viên bi đỏ (các viên bi chỉ khác nhau về color sắc). Lấy đột nhiên một viên bi, rồi lấy thiên nhiên một viên bi nữa. Lúc tính phần trăm của trở nên cố “Lấy lần thứ hai được một viên bi xanh”, ta được tác dụng


Một hộp đựng 4 viên bi xanh,3 viên bi đỏ cùng 2 viên bi vàng.Chọn tự nhiên 2 viên bi:

Tính xác suất để lựa chọn được 2 viên bi khác màu


Xem thêm: Sữa Dưỡng Sinh Ngũ Cốc Ông Thầy Tuệ Hải ”, Sữa Dưỡng Sinh Ngũ Cốc Ông Thầy Tuệ Hải

Trong team 60 học viên có 30 học sinh thích học Toán, 25 học sinh thích học tập Lý và 10 học sinh thích cả Toán với Lý. Chọn đột nhiên 1 học viên từ team này. Tỷ lệ để được học sinh này đam mê học không nhiều nhất là 1 trong môn Toán hoặc Lý?


Một bình chứa 16 viên bi cùng với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy tình cờ 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi không có bi đỏ.4 viên bi xanh ,5viên bi đỏ . Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi . Tính xác suất để mang được các nhất 1viên bi xanh


*


*