\

Ma Đạo Tổ Sư Fanart

+ phiên bản dịch phi yêu thương mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ cho PHÉP của artist.+ vui mừng không mang thoát ra khỏi healthforinsure.com cùng facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass đa số là vì vấn đề thuần phong mỹ tục, pass siêu solo giản, thương hiệu nguyên tác, không hoa, ko dấu, không cách.