Lịch Cúp Điện Ngày Mai

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Tiền Giang mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Tiền Giang tháng 3 và lịch cúp điện tháng 4 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.


*

Bảng tóm tắt Lịch cúp điện Tiền Giang hôm nay

Thông tin Lịch cúp điện Tiền Giang những ngày tới

Thời gian: Từ 07:30 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Lộ Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Ấp Bình Tạo xã Trung An, TPM

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng công ty Thực Phẩm Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Khách hàng công ty Thực Phẩm Việt

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước

Khu vực: Mất điện Cty Rau quả

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:30

Lịch cúp điện Điện lực Cái Bè

Khu vực: Một phần xã Tân Thanh

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần xã Mỹ Phong, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Phan Văn Khỏe, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Khu Phố Tân Bình, Phường Tân Long, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Lê Văn Nghề, xã Đạo Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Cái Bè

Khu vực: Một phần xã An Thái Trung

Lý do: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:30 đến 11:30

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Lộ Cầu Chẹt xã Phước Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Hùng Vương, Ấp 1, xã Đạo Thạnh, TPMT

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Gò Công Đông

Khu vực: Một phần ấp Kinh Trên xã Bình Ân, ấp Vạn Thành xã Bình Nghị

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước

Khu vực: Mất điện một phần TT Mỹ Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần xã Điềm Hy

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần Ấp Keo, xã Long Định, Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Mỹ Tho

Khu vực: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Ấp 5 Trung An

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 15:00

Lịch cúp điện Điện lực Thị Xã Gò Công

Khu vực: Một phần xã Bình Đông - Thị xã Gò Công

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Xã Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Xã Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Tân Phước

Khu vực: Mất điện một phần TT Mỹ Phước, Phước lập

Lý do: Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Chợ Gạo

Khu vực: Một phần ấp Vĩnh Phước xã Đăng Hưng Phước

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:30 đến 16:00

Lịch cúp điện Điện lực Châu Thành

Khu vực: Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai lậy

Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00

Lịch cúp điện Điện lực Cai Lậy

Khu vực: Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai lậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Lời bài hát trung quốc

 • Cây cần sa hoa tím

 • Chụp ảnh concept ma mị

 • Rp7 xịt sên xe được không

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.