Giáo Trình Thống Kê Kinh Tế

Quick Links Trường ĐH Kinc tế TP.Hồ Chí Minh Western Sydney University, nước Australia Victoria University of Wellington, New Zeal& The University of Aberdeen, Scotland Stenden University, Netherlands Fulbright University Vietphái nam Eramus University Rotterdam, Netherlands

Bạn đang xem: Giáo trình thống kê kinh tế

Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh


Author : Hà Văn SơnDate : URL : http://healthforinsure.com/handle/UEH/62133Citation : Abstract : Abstract: Giáo trình Lý thuyết thống kê biên soạn bởi Bộ môn Nguyên Lý Thống Kê - Thống kê Kinh tế. Tài liệu dùng cho lớp văn bằng 2, lớp Vừa học vừa có tác dụng.">TweetLikeShare# Shares: 0

Metadata Views

1321


Issue Date
Abstract

Abstract: Giáo trình Lý thuyết thống kê biên soạn bởi Bộ môn Nguyên Lý Thống Kê - Thống kê Kinh tế. Tài liệu dùng cho lớp văn bằng 2, lớp Vừa học vừa có tác dụng.Xem thêm: Doremon - Mập Cục Súc

*

*

Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh


Author : Hà Văn SơnDate : URL : http://healthforinsure.com/handle/UEH/62133Citation : Abstract : Abstract: Giáo trình Lý thuyết thống kê biên soạn bởi Bộ môn Nguyên Lý Thống Kê - Thống kê Kinh tế. Tài liệu dùng cho lớp văn bằng 2, lớp Vừa học vừa có tác dụng.">TweetLikeShare# Shares: 0
Abstract

Abstract: Giáo trình Lý thuyết thống kê biên soạn bởi Bộ môn Nguyên Lý Thống Kê - Thống kê Kinh tế. Tài liệu dùng cho lớp văn bằng 2, lớp Vừa học vừa làm.


APA Sơn, H. V. (). Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. (). http://healthforinsure.com/handle/UEH/62133MLA Hà Văn Sơn. Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. . . . http://healthforinsure.com/handle/UEH/62133Chicago Hà Văn Sơn. "Giáo trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế - ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. "(, , )