\

Các dạng toán và đề ôn thi violympic toán lớp 1 vòng 8 cấp quận/ huyện năm 2020

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Toán lớp 1 bao hàm 19 vòng giúp cho những em học sinh lớp 1 gồm thêm tài liệu ôn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: kết thúc phép tính

(Điền các chữ số tương thích vào khu vực chấm sẽ được phép tính đúng, sau đó viết lại phép tính hoàn hảo vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Các dạng toán và đề ôn thi violympic toán lớp 1 vòng 8 cấp quận/ huyện năm 2020

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt chướng ngại vật vật.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào nơi ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền lốt > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi tìm kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền dấu > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt vật cản vật.

1, Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vệt ( > , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, những số 3,6,7,1,9,2 được viết theo đồ vật tự từ khủng đến bé nhỏ là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc kim cương tài bố Điền số tương thích vào nơi ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 5 là A. (0,1,2,3,4 với 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, với 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có kết quả > 4…..Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, bao gồm bao nhiêu số trường đoản cú nhiên to hơn 9 nhỏ hơn 5?…..

4, Số từ bỏ nhiên to hơn 10 nhỏ dại hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 9? ……

7, Số phệ nhất trong số số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có toàn bộ ……số trường đoản cú nhiên to hơn 7 nhỏ tuổi hơn 12?

Điền lốt ( >, , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt vật cản vật.

1, Số 12 tất cả 1chục và ……….đơn vị.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số bự nhất trong những số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ……

4, Điền vệt ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số tương thích vào vị trí ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vệt ( >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc xoàn tài bố Điền số thích hợp vào nơi ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số tương thích vào khu vực ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, Linh bao gồm 17 trái bóng bay,Linh đến Hà cùng Ngọc mỗi các bạn 3 quả.Vậy Linh còn sót lại …… quả bóng bay?

2,Trong sân vườn cây ăn quả nhà chưng Hồng trước đó có tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi chưng trồng thêm 2 chục cây vải vóc nữa.Vậy bây chừ số cây vải vóc trong vườn cửa nhà bác bỏ Hồng có tất cả ….. Cây.

3,Mẹ Lan thiết lập 3 chục trái trứng kê và 2 chục quả trứng vịt.Vậy chị em Lan mua toàn bộ số trứng là …… quả.

4,Hoa bao gồm 19 bé tem,Hoa cho chính mình Mai 4 con tem,cho bạn Linh 3 nhỏ tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – đôi mươi + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = trăng tròn + 60

9, Lan có 6 bức tranh ,gồm 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức ảnh vẽ một màu.Biết số bức tranh màu xanh da trời là những nhất.Em hãy cho biết Lan có bao nhiêu tranh ảnh vẽ color xanh?

10, bây giờ tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi search kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào khu vực …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc quà tài cha Điền số phù hợp vào chỗ ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + trăng tròn – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

30 -20 + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 320 + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – trăng tròn – 406 + 4 + 60
50 + 20 – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số tương thích vào khu vực ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng mà 2 số đó cộng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số liền trước số79.

4, Số 46 là số tức tốc sau số…..

5, Quân có 30 loại bánh ,Quân mang lại Hoàng đôi mươi cái bánh .Mẹ đến Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn lại …… chiếc bánh.

6,90 – đôi mươi – 30 = …… + 60 – 40

7, sau thời điểm An đến Bình 5 viên bi.Bình đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An

2 viên bi thì từng bạn đều có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An bao gồm bao nhiêu viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, hiện giờ tuổi của hai bạn bè cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là bao nhiêu? ……

10, đến 3 số không giống nhau,các số này đều là số chẵn chục gồm 2 chữ số cùng đem 3 số đó cộng lại thì bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Xem thêm:

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1,Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 2 chữ số mà lại 2 chữ số của mỗi số kia giống nhau?…….. .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó cộng lại bởi 9?……

3,Hỏi với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhỏ tuổi hơn 52?……

4,Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của mỗi số đó cùng với nhau bằng 6?……..

5,Hỏi cùng với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số bao gồm 2 chữ số khác nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – trăng tròn -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào địa điểm ……

1, Số bao gồm 2 chữ số nhỏ bé nhất mà 2 chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 0 ?……

2, Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số nhỏ dại hơn 68?…….. .

3, kiếm tìm số có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cùng lại thì bằng 6 còn 2 số đó trừ lẫn nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số lớn hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà những số đó đều phải sở hữu chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tìm kho báu

1,An có 65 con tem.An mang lại Hòa và Bình mỗi chúng ta 10 con tem.Hỏi An còn sót lại bao nhiêu nhỏ tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu số có 2 chữ số không giống nhau nhỏ hơn 35?…….

4, Bình hỏi Minh năm nay chị bao nhiêu tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình kém chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của chúng ta Minh năm nay bao nhiêu tuổi.?…….

5,Hãy cho thấy thêm có từng nào số bao gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số đó hơn nhau 1 đối kháng vị?…….

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – đôi mươi – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc xoàn tài ba Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1,Một miếng vải lâu năm 84 m,Lan cắt loại bỏ đi 23 m.Hỏi mảnh vải còn lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào khu vực …. Là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có tác dụng bằng 78 trong các phép tính dưới đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, năm nay tuổi của 2 anh em cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm trước tuổi của 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn số 1 có 2 chữ số nhưng 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đối kháng vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình thấp hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi chúng ta Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho thấy từ 15 mang lại 19 có bao nhiêu số có 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy thêm có từng nào số lớn hơn 25 và bé dại hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả những số gồm 2 chữ số không giống nhau viết được từ các chữ số 0,1,3 cộng lại cùng nhau được kết quả là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình bên tất cả …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 13

Bài 1: sắp đến xếp những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào chỗ chấm.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Khi lấy một vài trừ đi số ngay tắp lự trước của số kia thì được công dụng bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ dại hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền dấu >, Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.4: từ một đến 11 có bao nhiêu khoảng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền lốt (>, , ; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc đá quý tài ba

Câu 1.1: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn giải đáp đúng trong các đáp án sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn câu trả lời đúng trong những đáp án sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn lời giải đúng trong số đáp án sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn giải đáp đúng trong số đáp án sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn giải đáp đúng trong những đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: chuẩn bị xếp những giá trị theo vật dụng tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào địa điểm chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé bỏng nhất trong số số đã cho rằng số nào?

Câu 2.3: Số tương thích điền vào địa điểm chấm là ……………

*

Câu 2.4: An tất cả 50 viên bi. An mang lại Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một vài tròn chục, biết khi cộng số kia với 30 thì được kết quả bé dại hơn 70 nhưng to hơn hiệu quả của phép cùng 30 với 20.

Câu 2.6: tìm một số, biết số đó cùng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cùng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An gồm 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả cặp đôi có bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ trăng tròn đến 60 tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: phòng trên gồm 60 quyển sách, phòng dưới tất cả 40 quyển sách. Hỏi phải chuyển bao nhiêu quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới để hai ngăn bao gồm số quyển sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số cùng với số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục tức thời sau của số 30 cùng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cùng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A bao gồm 40 học sinh, lớp 1B tất cả 30 học tập sinh, lớp 1C có trăng tròn học sinh. Hỏi cả bố lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với đôi mươi rồi cùng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một số, hiểu được số đó cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Điền số tương thích vào khu vực chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền dấu >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: cho những số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục không to hơn 80?

Câu 3.8: bao gồm bao nhiêu số gồm hai chữ số cơ mà mỗi số đều sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: hiện nay nay, con 5 tuổi, người mẹ hơn con 30 tuổi, ba hơn mẹ 10 tuổi. Hỏi ba hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ về ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Số bé nhỏ nhất trong các số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan gồm 19 quyển vở. Lan cho Hoa cùng Bình mỗi bạn 4 quyển vở. Vậy Lan sót lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số có hai chữ số cơ mà hai chữ số của từng số đó đều giống nhau.

Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số gồm hai chữ số nhưng hai chữ số của từng số đó cộng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc xoàn tài ba

Câu 2.1: trong những số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Bao gồm ….. Số gồm hai chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8cm = ……

a. 10cm b. 18cm c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A có 20 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Lớp 1B gồm 10 học sinh nam cùng 20 học sinh nữ. Như vậy, cả hai lớp có số học viên là ……. Học tập sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: tất cả bao nhiêu số lớn hơn 12 và nhỏ dại hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số phù hợp điền vào địa điểm chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: trường đoản cú 9 mang lại 19 bao gồm …… chữ số 1.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số tất cả hai chữ số từ những chữ số vẫn cho.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực …. Nhé!

Câu 3.1: cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Kiếm tìm số nhỏ dại nhất trong những số vẫn cho.

Câu 3.2: kiếm tìm một số, biết số đó cộng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: cho các chữ số:1; 7; 8. Viết số bé xíu nhất có hai chữ số từ các số đã cho.

Câu 3.7: cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số nhỏ dại nhất có hai chữ số không giống nhau được sinh sản bởi những chữ số đã cho.

Câu 3.8: gồm bao nhiêu số gồm hai chữ số nhưng mỗi số đều sở hữu chữ số 0?

Hãy điền vệt >; Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi search kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: cho các số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ xíu nhất trong số số đã chỉ ra rằng số nào?

Câu 1.3: search số bé nhất tất cả hai chữ số, biết nhị chữ số của số đó trừ lẫn nhau bằng 1.

Câu 1.4: tra cứu số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số kia trừ cho nhau thì bởi 5.

Câu 1.5: Hãy cho biêt có tất cả bao nhiêu số bao gồm hai chữ số, biết nhì chữ số của số đó cộng lại cùng nhau thì bằng 9.

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực …. Nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm cho được trăng tròn bài toán, Nhung làm cho được 10 bài toán, Hạnh có tác dụng được 10 bài bác toán. Hỏi cả ba bạn có tác dụng được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào nơi chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào vị trí chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: tất cả bao nhiêu số tất cả hai chữ số to hơn 12 và nhỏ hơn 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: từ bỏ 6 mang lại 16 có ……. Chữ số.

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam có 19 viên bi. Nam cho Thành và Long mỗi bạn 4 viên bi. Như vậy hôm nay Nam có ….. Viên bi.