Bài tập về hiệu suất phản ứng

Với cách giải Tính công suất phản ứng và cách giải bài xích tập môn Hoá học tập lớp 8 gồm phương thức giải đưa ra tiết, bài xích tập minh họa có giải thuật và bài xích tập từ bỏ luyện để giúp học sinh biết cách làm bài xích tập Tính năng suất phản ứng và giải pháp giải bài bác tập. Mời các bạn đón xem:


Tính hiệu suất phản ứng và bí quyết giải bài tập

A. Lý thuyết & phương pháp giải

Các bước thực hiện:

- bước 1: Viết phương trình phản nghịch ứng và cân nặng bằng

- cách 2: Tính theo phương trình trọng lượng sản phẩm sản xuất thành (mlt)


- cách 3: dựa vào giả thiết tính trọng lượng thực tế thu được (mtt)

- cách 4: Tính hiệu suất

Công thức tính hiệu suất: H = mttmlt.100%

Trong đó:

+ mtt là trọng lượng thực tế (g)

+ mlt là khối lượng tính theo lí thuyết (g)

+ H là hiệu suất (%)

Công thức tính cân nặng chất thâm nhập khi có công suất là: mtt = mlt.100H (g)

Công thức tính cân nặng sản phẩm khi gồm hiệu suất: mtt =mlt.H100 (g)

B. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: fan ta nung 15 g CaCO3 nhận được 6,72 g CaO và một lượng khí CO2. Tính năng suất phản ứng.

Bạn đang xem: Bài tập về hiệu suất phản ứng

Hướng dẫn giải

nCaCO3= 0,15 mol, nCaO = 0,12 mol

Phương trình làm phản ứng:

CaCO3 →to CaO + CO2

0,15 → 0,15 (mol)

Khối lượng CaO thu được theo lý thuyết là mlt = mCaO = 0,15. 56 = 8,4 g

Hiệu suất bội phản ứng là H = mttmlt.100% = 6,728,4.100% = 80%

Ví dụ 2: Trộn 5,4 g bột nhôm cùng với bột sulfur dư. Cho tất cả hổn hợp vào ống nghiệm cùng đun nóng nhằm phản ứng xẩy ra thu được 12,75 g Al2S3. Tính công suất phản ứng?

Hướng dẫn giải

Có nAl = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

2Al + 3S → Al2S32               → 1 mol0,2            → 0,1 mol

mAl2S3(lt)= 0,1.150 = 15 g

Hiệu suất làm phản ứng là: H = mttmlt.100%=12,7515.100% = 85%

Ví dụ 3: Để điều chế 5,85 g NaCl thì nên cần bao nhiêu g na và từng nào lít Cl2 (đktc).

Biết H = 80%.

Hướng dẫn giải

Có nNaCl = 0,1 mol

Phương trình bội nghịch ứng là:

2Na + Cl2→ 2NaCl 2             1                      mol0,1        0,05                    mol

Khối lượng Na và thể tích Cl2 theo kim chỉ nan là:

mNa(lt) = 0,1.23 = 2,3 g, VCl2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Khi bao gồm H = 80%, thì khối lượng của Na với thể tích của Cl2 là

mNa = 2,3.10080= 2,875 g, VCl2= 1,12.10080= 1,4 lít.

C. Bài bác tập từ bỏ luyện

Câu 1: Tính thể tích C2H4(đktc) đề xuất để pha trộn được 13,8 gam rượu etylic. Biết năng suất phản ứng là 60%. Bội nghịch ứng theo sơ đồ: C2H4+ H2O → C2H5OH

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 33,6 lít

D. 44,8 lít

Đáp án: chọn A

nC2H5OH= 0,3 mol

Phương trình hóa học:

C2H4 + H2O →toC2H5OH1                                        1               mol0,3                      ← 0,3 mol

Theo phương trình: nC2H4 = 0,3 mol

Do H = 60% buộc phải nC2H4 (tt)= 0,3.10060 = 0,5 mol

VC2H4 (tt) = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

Công thức tính công suất là

A. H = mlt.mtt.100%

B. H = mlt.100%

C. H =mttmlt.100%

D. H=mltmtt.100%

Đáp án: chọn C

Câu 3: đến 13 gam Zn phản nghịch ứng cùng với 8,96 (lít) clo thì thu được 30,6 gam ZnCl2. Tính hiệu suất của bội nghịch ứng?

A. 80%

B. 75%

C. 70%

D. 65%

Đáp án: lựa chọn B

nZn= 13 : 65 = 0,3 (mol)

= 8,96 : 22,4 = 0,4 (mol)

Zn + Cl2→ ZnCl2

Ta thấy:

nZn1= 0,3 nCl21= 0,4 suy ra sau làm phản ứng Zn hết, Cl2 dư, đề nghị ta sẽ tính theo Zn.

Suy ra số mol của ZnCl2 = 0,3 mol suy ra khối lượng ZnCl2 (lt) = 40,8 g

Vậy công suất phản ứng là: H = mttmlt.100%=30,640,8.100%= 75%

Câu 4: đến phương trình bội phản ứng:

2KMnO4 →to K2MnO4 + MnO2 + O2

Nhiệt phân 15,8 g KMnO4, chiếm được V lít O2(đktc), biết công suất phản ứng 75%. Quý hiếm của V là

A. 0,84 lít

B. 0,12 lít

C. 0,36 lít

D. 1,79 lít

Đáp án: chọn A

Số mol KMnO4 là 0,1 mol

2KMnO4→to K2MnO4+ MnO2+ O20,1                                            0,05    mol

Vì H = 75% suy ra số mol O2 thực tế là: 0,05.75100 = 0,0375 mol

Vậy quý hiếm của V là: V = 0,0375.22,4 = 0,84 lít

Câu 5: mang lại 9,6g Cu tính năng với oxi chiếm được 10,8g CuO. Công suất phản ứng là

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Đáp án: chọn D

Số mol của Cu là: nCu = 0,15 mol

2Cu + O2→to 2CuO0,15              0,15     mol

Có mCuO(lt) = 0,15.80 = 12 g

Vậy năng suất là H = = 90%

Câu 6: Nung lạnh KNO3, chất này bị phân hủy chế tác thành KNO2 cùng O2. Biết hiệu suất phản ứng H = 80%. Tính trọng lượng KNO3 cần dùng để làm điều chế 0,64 g O2.

Xem thêm: Tin Tức Sao Hàn 2022 Mới Nhất, Tin Showbiz Hàn Quốc 2022 Mới Nhất

A. 4,04 g

B. 5,05 g

C. 6,06 g

D. 7,07 g

Đáp án: lựa chọn B

Số mol O2 là 0,02 mol

2KNO3→to 2KNO2+ O20,04                             0,02  mol

Khối lượng KNO3 theo kim chỉ nan là: 0,04.101 = 4,04 g

Khối lượng KNO3 thực tiễn cần cần sử dụng là: 4,04.10080= 5,05 g

Câu 7: Chọn lời giải sai:

A. công thức tính hiệu suất: H =mttmlt.100%

B. cách làm tính cân nặng chất tham gia lúc biết hiệu suất là: mtt = mlt.100H

C. cách làm tính khối lượng sản phẩm khi gồm hiệu suất: mtt =mlt.H100

D. bí quyết tính trọng lượng chất tham gia lúc biết hiệu suất là: mtt = mlt.H.100

Đáp án: chọn D

Câu 8: mang đến phương trình làm phản ứng: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Biết rằng khi mang lại 8,4 g Mg tính năng với hỗn hợp HCl thì thu được 23,275 g MgCl2. Tính năng suất phản ứng

A. 65%

B. 70%

C. 75%

D. 80%

Đáp án: lựa chọn B

Số mol của Mg là: nMg = 0,35 mol

Mg + 2HCl → MgCl2+ H20,35                  →    0,35             mol

Khối lượng của MgCl2 (lt) là: 0,35.95 = 33,25 mol

Vậy hiệu suất phản ứng là: H = 23,27533,25.100% = 70%.

Câu 9: Đốt cháy 3,2 g lưu hoàng trong không khí thu được V lít khí SO2 nghỉ ngơi đktc, biết công suất phản ứng là 80%. Tính V

A. 1,792 lít

B. 1,972 lít

C. 2,224 lít

D. 2,242 lít

Đáp án: chọn A

Ta bao gồm nS = 0,1 mol

S + O2 SO2

0,1 → 0,1 (mol)

Vì H = 80%, suy ra số mol của SO2 là 0,1.80% = 0,08 mol

Vậy thể tích của SO2 ngơi nghỉ đktc là: V = 0,08.22,4 = 1,792 lít.

Câu 10: Khử 24 g CuO bằng khí hiđro ở nhiệt độ cao. Biết rắng công suất phản ứng H = 80%. Số gam sắt kẽm kim loại đồng thu được là

A. 30,72 g

B. 15,36 g

C. 24,08 g

D. 26.18 g

Đáp án: chọn B

Ta có nCuO = 0,3 mol

Phương trình bội phản ứng:

CuO + H2→to Cu + H2O  0,3                0,3              mol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nữ sinh trường học wild chap 261

 • Tổng hợp ảnh nude đẹp nhất của những người mẫu ảnh

 • Truyện tranh

 • Học phí ở yg entertainment

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.