48 Lời Nguyện Phật A Di Đà

Cây gồm nơi bắt đầu, nước gồm mối cung cấp. Phật tử họ phần đông tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh về Tịnh độ (Cực lạc)thì đề xuất gọi biết lịch sử của Đức Phật A Di Ðà ráng làm sao, và 48 lời nguyện thế nào.Ðức Phật A Di Ðà có công đức rất lớn cùng hạnh nguyện vô cùng quảng đại. Ngài nhân ái dulặng hóa độ chúng sanh sinh hoạt nhân loại Ta-Bà này rất nhiều.quý khách đang xem: 48 nguyện của phật a di đà

Muốn cho việc đó sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của rất nhiều dòng khổ, sinh, già, dịch, chết, đề xuất Đức Phật Thích Ca phân tích nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà cùng knhị thị pháp môn Tịnh độ tu hành hết sức tiện lợi. Từ thượng lưu giữ trí thức mang lại hạng dân thường, nếu ai siêng tu, cũng mọi được vãng sanh cả.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện phật a di đà

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch tức thị Vô lượng Tbọn họ và Vô lượng Quang. Vô lượng Tbọn họ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quanglà Ngài tất cả hào quang hữu hiệu khó lường.

II. Lược sử tu Nhân cùng chứng trái của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà ngơi nghỉ kiếp trước rất nhiều, không thể đề cập xiết, ni lược nói 4 kiếp nhỏng sau:

1. Kinc Diệu Pháp Liên Hoa sinh sống phẩm ví dụ, trở thành tất cả chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là nhỏ của Đức Ðại Thông Trí Thắng Nlỗi Lai. Ngài nhờ công đức hay giảng kinh Pháp Hoa cho việc đó sinch nghe, buộc phải thành Phật hiệu là A Di Ðà, làm việc cõi Tây phương thơm Cực lạc".

2. Kinc Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời vượt khứ đọng Ngài làm Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng tá lông mi white của Đức Phật Không Vương, yêu cầu được tchúng ta ký là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinh Bi Hoa chép:

Ðời thừa khứ đọng hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân thương hiệu là Vô Tránh Niệm. Ngài gồm một quan liêu Ðại thần thương hiệu là Bảo Hải, siêu nhiều lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng cho ttiết pháp tại vườn Diêm Phù ở sát bên thành, Ngài cùng với quan lại Ðại thần Bảo Hải ngay tắp lự đến nghe cùng vô cùng ưa thích. Vua pháp trọng điểm thỉnh Phật và đại nó vào vương cung cúng nhịn nhường trọn tía mon nhằm cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua phải vạc Bồ đề trọng điểm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

khi kia Đức Phật Bảo Tạng ngay thức thì pngóng hào quang quẻ sáng sủa ngời, soi mọi cả trái đất của như Phật mười pmùi hương, cho cái đó hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần tức thì tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ vào oai thần của Phật, được thấy những trái đất, vậy Bệ hạ mong cầu rước thế giới nào?".

Vua đhình ảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phạt lời đại nguyện, cầu xin sau khoản thời gian tu hành thành Phật, quốc độ cùng nhân dân của Ngài, số đông được trang nghiêm tkhô nóng tịnh. Do nhân duyên ổn ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà làm việc cõi Tây pmùi hương Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời vượt khđọng lâu xa, cách rộng 10 kiếp, tất cả một nước thương hiệu là Diệu Hỷ, vua thân phụ là Nguyệt Thượng Luân Vương, chị em là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra tía tín đồ con: bạn con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, tín đồ bé đồ vật hai là Kiều Thi Ca, người bé thứ cha là Nhật Ðế Chúng. khi ấy bao gồm Đức Phật Thành lập và hoạt động hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca vứt ngôi vinc quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, tbọn họ Kỳ kheo giới, Phật mang đến hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp toàn bộ mười pmùi hương bọn chúng sanh; nếu như có một nguyện như thế nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. lúc ấy chỏng thiên rải hoa, tán thán, trái đất rúng hễ, giữa ko trung gồm giờ đồng hồ khen rằng:

"Pháp Tạng đưa ra quyết định đang thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Nhỏng cố gắng, chúng ta biết rằng, Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, vứt ngôi sang, xuống tóc tu chứng thành quả đó Phật là A Di Ðà.


*

Hình ảnhĐức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện máy 1:Lúc tôi thành Phật, giả dụ trong cõi nước tôi, có âm ti, ngạ quỷ, súc sinh, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 2: Lúc tôi thành Phật, nếu mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khoản thời gian tbọn họ chung, còn quay trở về sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chính giác.

Nguyện trang bị 3: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng color rubi toàn bộ, thời tôi không sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện thứ 4: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, body gồm kẻ giỏi bạn xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thứ 5: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên vào cõi nước tôi chẳng có Túc mạng thông, ít nhất là hiểu rõ hầu hết Việc trăm nghìn ức na-do-tha kiếp (vô vàn kiếp) thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 6: Lúc tôi thành Phật, giả dụ sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, tối thiểu là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha trái đất của chư Phật, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 7: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe và thọ trì tất cả lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 8: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha chổ chính giữa thông, ít nhất là thấu hiểu đầy đủ tâm niệm của tất cả chúng sanh, trong trăm ngàn ức na-do-tha nhân loại, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 9: Lúc tôi thành Phật, nếu như sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng chừng một niệm, tối thiểu là đi qua khỏi trăm ngàn ức na-do-tha quả đât, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 10: Lúc tôi thành Phật, ví như mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, còn có ý niệm tsay đắm chấp lấy thân, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 11: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang đến trọn khử độ, thời tôi ko ở ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 12: Lúc tôi thành Phật, ví như quang đãng minch còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha thế giới, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thứ 13: Lúc tôi thành Phật, giả dụ tbọn họ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi ko sống ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm công nghệ 14: Lúc tôi thành Phật, chúng Tkhô hanh văn trong cõi nước tôi, ví như gồm ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm vào trăm nghìn kiếp, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 15: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, tchúng ta mạng còn hữu hạn, trừ người dân có bổn nguyện riêng biệt, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 16: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nrộng thiên trong cõi nước tôi, còn có tín đồ nghe danh trường đoản cú bất tlúc này tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 17: Lúc tôi thành Phật, nếu như vô lượng chư Phật thập phương thơm nhân loại, chẳng phần lớn ngợi khen xưng thương hiệu tôi, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh, chí tâm tín chiêu mộ, ao ước sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, còn nếu như không được sinc, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác; trừ kẻ tạo ra tội ngũ nghịch, cùng bỏ báng Chính pháp.

Nguyện trang bị 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh nghe thương hiệu tôi, chăm lưu giữ cõi nước tôi, với tu các công đức, chí trung khu hồi phía, muốn sinch về cõi nước tôi, nếu như chẳng được chấp nhận, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Xem thêm: Khắc Phục Cổ Chân Nhỏ Bắp Chân: Nguyên Nhân, Cách Tập Và Ăn Như Thế Nào

Nguyện thiết bị 21: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, tất cả chẳng đầy đủ ba mươi nhì tướng mạo đại nhân, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 22: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát ở cõi khác siinch về nước tôi, cứu vớt cánh mọi quyết mang đến bậc Nhất sinh bửa xứ, trừ người có bổn định nguyện riêng, trường đoản cú trên hóa hiện tại, vì chưng bọn chúng sinh mà lại phân phát hoằng thệ nguyện, tu những công đức, độ bay đa số loài, đi mọi thế giới, tu Bồ tát hạnh, cúng nhịn nhường thập pmùi hương clỗi Phật, khai hóa vô lượng bọn chúng sinh, làm cho toàn bộ phần đa tại vị địa điểm đạo vô thượng chánh giác, hết sức xuất công hạnh của những bậc thông thường, hiện nay tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, ví như chẳng như vậy, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thứ 23: Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát vào cõi nước tôi, thừa thần lực của Phật, nhưng đi cúng nhường thập pmùi hương chư Phật, trong vòng thời gian một bữa ăn, còn nếu không mang đến khắp vô lượng vô vàn ức na-do-tha quả đât, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 24: Lúc tôi thành Phật, các Bồ tát vào cõi nước tôi, Lúc nghỉ ngơi trước thập phương clỗi Phật, hiện nay công đức của bản thân, mong mỏi gồm có đồ gia dụng cúng dường, còn nếu như không được đúng may mắn ước ao, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác

Nguyện vật dụng 25:Lúc tôi thành Phật, nếu bọn chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, ko được Nhất nuốm trí, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 26: Lúc tôi thành Phật, giả dụ bọn chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, chẳng mọi được thân klặng cưng cửng Na-la-diên, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 27: Lúc tôi thành Phật, thì trong cõi nước tôi, toàn bộ đồ dùng của nhân thiên, hình dung nhan phần đa sáng sủa đẹp thật sạch, khôn xiết tột huyền ảo, ko rất có thể tính biết, dầu là người được thiên nhãn. Nếu gồm tín đồ biết danh số những dụng cụ ấy được rõ ràng, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác

Nguyện thứ 28: Lúc tôi thành Phật, ví như Bồ tát trong cõi nước tôi, dầu là người không nhiều công đức độc nhất vô nhị, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao bốn trăm muôn do-tuần, vô lượng quang đãng sắc đẹp, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, nếu tchúng ta trì, hiểu tụng, giảng tngày tiết khiếp pháp nhưng mà chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không sinh hoạt ngôi Chính giác.

Nguyện thiết bị 30:Lúc tôi thành Phật, ví như bao gồm ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát vào cõi nước tôi, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi tkhô hanh tịnh, các chỗ các soi thấy toàn bộ vô lượng vô số bất tư nghị trái đất sống mười phương thơm, như là thấy mặt bản thân vào gương sáng sủa. Nếu chẳng được như thế, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi trường đoản cú phương diện khu đất tràn lên đến lỗi ko, lầu nhà cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn đồ dùng hầu hết là vô lượng chất báu cùng trăm ngàn đồ vật hương thơm, hiệp bình thường lại mà lại thành; vạn vật dụng hầu như xinh đẹp vi diệu, mùi hương thơm xông khắp thập phương thế giới. Bồ tát các địa điểm ngửi đến mùi thơm ấy, thời phần nhiều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như thế, tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện máy 33:Lúc tôi thành Phật, các loài bọn chúng sinh trong vô lượng bất tư nghị quả đât sinh sống mười phương, được quang đãng minh của mình chiếu mang lại thân vai trung phong chúng ta, thời thân trung khu họ mềm dịu thanh thanh hơn thiên nhơn, nếu chẳng những điều đó, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 34: Lúc tôi thành Phật, các loại chúng sinh trong vô lượng bất tứ nghị thế giới làm việc mười phương, nghe thương hiệu của tớ mà không được vô sanh pháp nhẫn, thuộc các môn thâm-tổng-trì, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 35: Lúc tôi thành Phật, những người phái nữ trong vô lượng bất tứ nghị quả đât ngơi nghỉ mười phương, vui miệng tin quí vạc Bồ đề chổ chính giữa, nhàm ghét thân gái. Nếu sau thời điểm mạng tầm thường nhưng mà còn khiến cho thân bạn thanh nữ nữa, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác

Nguyện sản phẩm công nghệ 36:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát trong vô lượng bất bốn nghị trái đất làm việc mười phương thơm, nghe danh hiệu tôi, vẫn hay tu phạm hạnh, mãi mang đến thành Phật. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 37: Lúc tôi thành Phật, mặt hàng nrộng thiên vào vô lượng bất tư nghị nhân loại nghỉ ngơi mười phương, nghe thương hiệu tôi, cuối đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống khu đất, phấn kích tin quí tu Bồ Tát hạnh, thời chỏng Thiên với người đời đông đảo kính trọng bạn kia. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 38: Lúc tôi thành Phật, mặt hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi hy vọng có quần áo, thời quần áo giỏi đúng pháp tức tốc theo tâm niệm của người này mà đến bên trên thân. Nếu còn đề xuất giảm may nhuộm giặt, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 39:Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nrộng thiên trong cõi nước tôi, hưởng trọn tchúng ta sự vui vui mắt không phải như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 40: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nrộng thiên trong cõi nước tôi, tùy ý ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chỏng Phật nghỉ ngơi mười pmùi hương, thời tức tốc được thấy rõ cả địa điểm trong cây báu, đúng theo ý thích, nlỗi thấy mặt bản thân trong gương sáng sủa. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện máy 41: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát sinh sống trái đất phương thơm khác nghe thương hiệu tôi, từ bỏ đó nhẫn mang lại cơ hội thành Phật, nhưng các căn uống còn thiếu xấu, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 42: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, ở nhân loại phương không giống nghe thương hiệu tôi, thảy phần lớn được giải thoát tam muội. Trụ tam muội kia, trong tầm thời gian một niệm, cúng dường vô lượng bất bốn nghị clỗi Phật Thế Tôn, mà vẫn ko mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 43: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát sống pmùi hương khác nghe thương hiệu tôi, sau khi mạng thông thường thác sanh bên Tôn quí, giả dụ chẳng như thế, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 44:Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát sinh hoạt phương khác nghe thương hiệu tôi vui tươi rộng hsinh sống, tu Bồ Tát hạnh, trọn đủ công đức, ví như chẳng như thế, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện máy 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát ngơi nghỉ pmùi hương khác nghe thương hiệu tôi, đều đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi đến thời điểm thành Phật, hay được thấy vô lượng bất bốn nghị tất cả chỏng Phật. Nếu chẳng như thế thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 46: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát nghỉ ngơi vào cõi nước tôi, ước ao nghe pháp gì, thời ngay tức thì tự nhiên đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 47: Lúc tôi thành Phật, giả dụ chúng Bồ tát nghỉ ngơi trái đất phương không giống, nghe danh hiệu tôi nhưng chẳng được mang lại bậc bất thối hận đưa, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 48: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ tát nghỉ ngơi nhân loại pmùi hương khác nghe thương hiệu tôi, cơ mà chẳng tức thời được Ðệ nhất dư âm nhẫn, nghỉ ngơi nơi Phật pháp chẳng ngay tắp lự được bậc bất thối hận đưa, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

C. Kết luận:

Nói Tóm lại, lịch sử hào hùng Đức Phật A Di Ðà cùng với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng bự, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành vứt tất cả ngôi sang trọng cao quí, nguyện tu hành Khi thành Phật, sinh sống trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ bọn chúng sinh. Trải sang một thời hạn được hiệu quả, y báo, chánh báo xuất hiện thêm rực rỡ như lời Ngài sẽ thệ nguyện.

Phật tử họ, từ hồi làm sao mang lại hiện giờ, biết niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinch Cực lạc (Tịnh độ) là dựa vào đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy dỗ.

Vậy xin khulặng tất cả Phật tử, làm theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, đề xuất phát chổ chính giữa thệ nguyện rộng lớn, cầu lúc lâm thông thường sinc về Cực lạc, hóa sinc từ hóa sen, tu bệnh lên bậc Bất tăn năn, rồi quay trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà bé quyến nằm trong cùng tất cả chúng sinc tu hành, đồng thành Phật đạo.